در قلب منطقه امن حفاظت شده بافق، ساخت جاده گزو در حالي متوقف شد که تهديدي جدي براي زيستگاه يوزپلنگ و پلنگ ايراني محسوب مي‌شود. انجمن‌هاي محيط زيستي از اين‌که پروژه اين جاده متوقف شده خوشحال‌اند اما به اين توقف اعتمادي ندارند و بيم ‌آن مي‌رود که ساخت و ساز آن از سر گرفته شود. مصاحبه مرتضی اسلامی، مديرعامل انجمن يوزپلنگ ايرانی با خبرگزاری ميراث خبر را بخوانيد.

ساخت جاده گزو تير خلاص نابودي بهشت گربه سانان ايران (اينجا را کليک کنيد)

 

 

Gazouyeh1.jpg