فرهنگ ايران از گذشته با حيات وحش درآميخته و تقويم با 12 جانور به عنوان نماد هر سال از زمان حمله مغولها به ايران در قرن 13 ميلادی به يادگار مانده است. براين اساس، سال 1389 به عنوان سال پلنگ شناخته می شود درحاليکه اين جانور در مهمترين سنگرگاه خود در غرب آسیا از وضعيت مناسبی برخوردار نمی باشد.

اخيرا، مجله “حيات وحش خاورميانه” به انتشار گزارشی از وضعيت پلنگ در ايران و فعاليتها برای بزرگداشت اين سال نموده است که علاقمندان می توانند اين گزارش را با عنوان “2010: سالی برای پلنگ ايرانی درمعرض خطر انقراض” از اينجا دريافت نمايند.