همزمان شدن سال 1389 خورشيدي با طالع بيني مغولي (سال پلنگ) انديشه­ هاي شد براي انجمن يوزپلنگ ايراني که برنامه­ هايي را در جهت افزايش آگاهي عموم مردم و متخصصين در مورد وضعيت گونه پلنگ ايراني در ايران تدارک بببيند. تلاشها براي يک برنامه ريزي کاربردي آغاز شده و در نهايت فعاليتهايي براي اين سال براي گروه­هاي هدف درنظر گرفته شد. کارگاه­هاي آموزشي با محوريت اکولوژي، تهديدات و حفاظت از پلنگ براي محيط­بانان و کارشناسان ادارات محيط­زيست برگزار گرديد، گروهي که مي­توانند نقشي چشمگير در برنامه­هاي آتي حفاظت از اينگونه داشته باشند. همچنين چندين مطالعه انجام گرفته با موضوعاتي کاربردي در زمينه حفاظت از پلنگ ترجمه شده و به ادارات کل محيط زيست کشور فرستاده شد تا با آخرين روشهاي حفاظتي در سطح دنيا آشنا شوند. براي افزايش آگاهي دانشجويان نيز سمينارهايي برگزار گرديد. درمجموع بيش از 20 کارگاه آموزشی برای توانمندسازی کارشناسان، محيط بانان و دانش آموزان در سرتاسر کشور برگزار شد.

از ديگر اقدامات انجام گرفته، راه اندازي بخشي در سايت انجمن متشکل از مقالات منتشر شده در مورد پلنگ ايراني و ديگر اطلاعات موجود در مورد اين گربه سان بزرگ بود. از بخشهاي ديگر اين طرح مي­توان به ايجاد پايگاه داده­اي از مرگ ومير پلنگ در ايران اشاره کرد.  براي ديگر گروه هدف، عموم مردم، نيز فعاليتهايي در نظر گرفته شد که مي­توان از چاپ مطالبي در رسانه­هاي عمومي و مصاحبه­هاي انجام گرفته در مورد وضعيت حيات­وحش ايران با تاکيد بر پلنگ ايراني، چاپ پوستر و بروشور نام برد. در ادامه اهداف اين طرح دو پروژه آموزشي-حفاظتي در دو سايت کالمند و لرستان نیز شروع به کار کرد. از آنجا که ايران جمعيت بالايي از پلنگ ايراني را نسبت به ديگر کشورهاي اطراف دارد، بنابراين براي اطلاع رساني در سطح بين­المللي خبرنامه­هايي نوشته و براي کارشناسان خارجي فرستاده شده و همچنين مطالبي نيز در مجلات و روزنامه­هاي خارجي چاپ شد. اينک در انتهاي اين طرح با نگاهي به تلاشهاي صورت گرفته در سال پلنگ و بازبيني آنها اين اميد را داريم که اين فعاليتها به عنوان مقدمه­اي براي حفاظت از اين گربه­سان باشکوه به فراموشي سپرده نشده و با همکاري ديگر سازمانها ادامه يابد.

 

گزارش پايانی سال پلنگ در ايران

 

 

LeoYear1.jpg

 

کارگاه آموزشی در سازمان حفاظت محيط زيست

 

LeoYear2.jpg

 

کارگاه آموزشی در يزد

 

LeoYear3.jpg

 

کارگاه آموزشی در اروميه

 

LeoYear4.jpg

 

کارگاه آموزشی در نور