8 آذرماه “سمينار گربه سانان بيابان مرکزي ايران” توسط اداره حفاظت محيط زيست شهرستان آران و بيدگل و با همکاري جمعي از تشکل هاي محيط زيستي در دانشگاه پيام نور مرکز آران و بيدگل برگزار شد. هدف از برگزاري اين سمينار، ايجاد حساسيت و افزايش آگاهي‌هاي زيست محيطي در بين افراد، آگاه سازي در زمينه ضرورت حفاظت پايدار از تنوع زيستي و شناخت گربه سانان ارزشمند بيابان مركزي ايران اعلام کرد.

در ابتدای همايش، مهندس دولتخواه، ريس اداره حفاظت محيط زيست آران و بيدگل، اهداف برگزاری سمينار را شرح داد. سپس مهندس لاهيجان زاده، مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، به تشريح وضعيت گذشته و حال مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست در استان اصفهان پرداخت. در ادامه مهندس جورابچيان، مدير پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي، بخشی از دستاوردهای مطالعاتی پروژه حفاظت از يوزپلنگ ارائه داده و بر اهميت نقش پژوهش در حفاظت از يوزپلنگ تاکيد کرد.

اسلامی دهکردی، مديرعامل انجمن يوزپلنگ ايرانی، به تشريح وضعيت يوزپلنگ در ايران و جهان پرداخته و با بيان منطق و ارتباط پژوهش و آموزش با حفاظت از حيات وحش، نمونه هايي از فعاليت های آموزشی و پژوهشی انجام شده توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی در مناطق مختلف کشور را ارائه داد.

همايش با سخنرانی مهندس البرزی منش، مديرعامل انجمن پايشگران محيط زيست، درباره مفاهيم و اهميت مشارکت مردم در امر حفاظت، سخنرانی عظيمي سرپرست کانون دوستداران محيط زيست دانشگاه شهيد رجايي، در خصوص تنوع زيستی و اهميت حفاظت از آن، سخنرانی شکاري، مديرعامل انجمن حافظان محيط زيست بادرود، در خصوص معرفی گربه سانان بيابان مرکزی ايران و سخنرانی فرماندار شهرستان آران و بيدگل ادامه يافت.

درحاشيه اين سمينار نيز نمايشگاهي از پوسترهاي آموزشي زيست محيطي با حمايت اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و همکاري کانون دوستداران محيط زيست دانشگاه شهيد رجايي تهران برگزار شد. همچنين مستندهاي توليدي انجمن يوزپلنگ ايراني در باره حيات وحش ايران در طول سمينار به نمايش گذاشته شد.

پس از سمينار، برگزار کنندگان طی جلسه ای با اوليای دانشگاه پيام نور مرکز آران و بيدگل، به تبادل نظر درباره نقش و همکاری دانشگاه در حفاظت از حيات وحش شهرستان، پرداختند.

شايان ذکر است در اين سمينار، فرماندار و ديگر مقامات شهرستان آران و بيدگل، کارشناسان اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و ديگر شهرستان های تابعه و همچنين رياست و محيط بانان پارک ملی کوير حضور به هم رساندند. اين برنامه با استقبال دانشجويان و اهالی شهرستان آران و بيدگل مواجه شد.

تشکل های همکار در برگزاری سمينار “گربه سانان بيابان مرکزی ايران” عبارت بودند از: انجمن يوزپلنگ ايرانی، کانون دوستداران محيط زيست دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، انجمن پايشگران حامي محيط زيست (پاما)، انجمن حافظان محيط زيست بادرود، انجمن حاميان محيط زيست ابوزيد آباد و انجمن دوستداران طبيعت پيام نور آران و بيدگل.

حدفاصل پارک ملی کوير و پناهگاه حيات وحش عباس آباد چشم اندازهای بکر و وسيعی وجود دارد که کمتر از لحاظ حفاظتی موردتوجه قرار داشته است. درعين حال، اين مناطق همواره از گذشته از زيستگاه های يوزپلنگ به شمار می رفته است ولی جمعيت طعمه ها در اين مناطق دچار کاهش چشمگير شده و درعين حال، جوامع محلی کمتر تحت آموزش در اين زمينه قرار گرفته اند. ازهمين رو، از سال 1387، گروه های مختلف زيست محيطی شامل کانون دوستداران محيط زيست دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، انجمن پايشگران حامي محيط زيست (پاما)، انجمن حافظان محيط زيست بادرود، انجمن حاميان محيط زيست ابوزيد آباد، انجمن دوستداران طبيعت و انجمن يوزپلنگ ايرانی درحال برگزاری برنامه های آموزشی و توانمندسازی متعدد برای ارتقای دانش مردم محلی در اين زمينه با هدف حفاظت از يوزپلنگ هستند. درعين حال، ادارات کل حفاظت محيط زيست سمنان و اصفهان و همچنين پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی نيز به صورت فعال در اين برنامه ها مشارکت داشته و تلاش دارند تا با ارتقای همکاری های سازمانی، بتوانند به صورت مشترک وضعيت حفاظتی اين حوزه را ارتقا بخشند.

Aran1.jpg

 

Aran4.jpg

 

Aran2.jpg

 

Aran5.jpg

 

Aran6.jpg

 

Aran3.jpg

 

LOW.jpg