پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ در ایران است که در حال حاضر حداقل 7 یوزپلنگ در این منطقه حضور دارند.

گفتگو و آموزش چوپانان میاندشت

همچنین نتایج دوربین گذاری ها و پایش مستمر گویای این نکته است که زادآوری یوزپلنگ در این منطقه از وضعیت خوبی برخوردار است و تصاویری از خانواده های جدید یوزپلنگ به دست می آید.

گفتگو و آموزش چوپانان میاندشت

در فصولی که توله یوزپلنگ ها در حال رشد هستند یعنی پاییز و زمستان، هر ساله تعدادی دامدار وارد منطقه می شوند. دامدارانی دارای پروانه چرای فصلی که برای حفاظت از گله های خود مجموعا حدود 35 سگ همراه گله نگهداری می کنند.
این سگ ها در صورت عدم کنترل چوپان ها می توانند خطر بالفعلی برای جمعیت یوزپلنگ میاندشت باشند. به این صورت که سگ ها با دور شدن از گله ممکن است به توله یوزپلنگی برخورد کنند و به راحتی آن را از بین ببرند. حادثه ای که چوپان ها بدون داشتن دانش کافی نسبت به آن هیچ گاه با خبر نمی شوند و برای جلوگیری از آن اقدامی نمی کنند. بدین ترتیب سگ های گله برای توله یوزپلنگ های میاندشت خطرناک هستند. اما با آگاهی دادن به چوپان ها و کنترل و حساسیت بیشتر بر روی سگ ها می توان تا میزان زیادی جلوی این تهدید را گرفت.

خطر سگ های گله برای یوزپلنگ ایرانی

از این رو کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری و همراهی مسئولین و محیط بانان پناهگاه حیات وحش میاندشت، ابتدای زمستان امسال هم زمان با ورود دامدران به منطقه اقدام به فعالیت های آگاهسازی و آموزشی نمودند.

گفتگو و آموزش چوپانان میاندشت

در این فعالیت تلاش شد تا اکثر چوپان ها و گله دارهای منطقه را نسبت به خطر سگ های گله و راه های پیشگیری از آن آگاه کنند. طی برنامه ریزی با مسئولین و محیط بانان منطقه با 90 درصد چوپانان دیدار و صحبت شد.

گفتگو و آموزش چوپانان میاندشت

چوپانان پناهگاه حیات وحش میاندشت به واسطه حضور شبانه روزی حداقل در یک فصل از سال، می توانند نقش به سزایی در امنیت و آرامش منطقه داشته باشند. این گونه اقدامات در صورت تکرار سالیانه می توانند تاثیرات بسیار زیادی در حفظ نسل های جدید یوزپلنگ در میاندشت داشته باشند. در انتها یادبودی با نقش یوزپلنگبه به چوپان های منطقه اعطا شد تا انگیزه ای باشد برای حفاظت از بازماندگان این گونه در خطر انقراض در پناهگاه حیات وحش میاندشت.

گفتگو و آموزش چوپانان میاندشت