تنوع موجودات، شباهت بین آنها، اختلاف بین گونه های مختلف، عادات و رفتار موجودو مسائل مشابه از پدیده هایی است که قرن ها به عنوان سؤالات اساسی در فکر بشر وجود داشته است. در نتیجه مطالعات و تحقیقات گسترده، چهارچوب کلی تکامل جوامع موجودات زنده به ارائه نظریه تکاملی منتهی شده است. به دنبال هرچه روشن تر شدن مسائل و گشودن گره ها، این نظریه از لحاظ علمی چنان اهمیتی پیدا کرده که در حال حاضر می توان گفت هیچ موضوعی در زیست
شناسی وجود ندارد که از حیطه عمل و اساس بحث این نظریه خارج باشد. یکی از شاخه های تکامل متعلق به پرندگان است که ما کمتر در مورد آنها میدانیم. به همین دلیل از جناب آقای دکتر عرفان خسروی دعوت کرده ایم تا در مورد موضوع “پیدایش وتکامل پرواز در پرنده ها” در بخش اول سمینار برای علاقمندان صحبت کنند.

در بخش دوم از برآورد جمعیت صحبت خواهد شد. داشتن اطلاعاتی از اندازه یا تراکم یک جمعیت پیشنیاز اصلی مدیریت مؤثر است. آیا جمعیت خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ است؟ آیا اندازه جمعیت درحال تغییر است؟ اندازه جمعیت چه تغییراتی در طول زمان داشته است؟ برای پاسخ به این سؤالات
ممکن است مجبور به شمارش حیوانات شویم و یا ممکن است از طریق یک شاخص غیر مستقیم، اطلاعات کافی درباره جمعیت بدست آوریم. در این زمینه جناب آقای مهندس محمود صوفی نتایج مطالعات خود را در زمینه “برآورد جمعیت گوزن های پارک ملی گلستان (شوکا و مرال)” ارائه خواهند داد.

این سمینار در روز دوشنبه مورخ 11 آذرماه 1392 در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان تقاضا می شود حضور خود را در تماس با دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی اعلام نمایند.