انجمن یوزپلنگ ایرانی سیزدهمین سمینار حیات وحش را با حضور 45 نفر از علاقمندان و کارشناسان برگزار کرد. این نشست در روز دوشنبه 11 آذرماه 1392 در محل سالن اجتماعات انشارات فنی ایران برگزار گردید.

 در بخش اول آقای محود صوفی موضوع مورد نظر خود را با عنوان « برآورد جمعیت گوزن های پارک ملی گلستان» ارائه دادند. در این مطالعه که در پارک ملی گلستان انجام گرفته، جمعیت مرال ها بر اساس نرخ تجزیه سرگین ها برآورد گردیده است. بر این اساس منطقه به سه ناحیه جداگانه بر اساس تیپ پوشش گیاهی تقسیم بندی شده است به فرض اینکه نرخ تجزیه سرگین ها از همدیگر متفاوتند.

در هر بار بازدید ماهیانه از منطقه سرگین ها بررسی شده اند که آیا تجزیه شده اند یا خیر. اگر از هر گروه سرگین کمتر از 6 پلت باقی مانده باشد
به معنی تجزیه شدن سرگین تلقی گردیده است.
در این تحقیق چند فاکتور برای برآورد جمعیت مهم در نظر گرفته شده است: 1-این جانور در حالت واقعی خودش چند بار در روز دفع دارد، 2- نرخ میانگین زمان تجزیه؛ یعنی در طی یک سال چقدر زمان می برد تا سرگین تجزیه شود.

در ادامه 4 مدل در زیستگاه ارائه شده تا بتوان فاکتور نرخ میانگین تجزیه سرگین ها را در طی زمان 4 فصل بدست آورد و در نهایت برای هی منطقه به طور جداگانه تراکم محاسبه شده است. در کل برای پارک ملی گلستان از 375 تا 453 فرد مرال برآورد گردیده. متاسفانه در بخشهایی از پارک انقراض محلی اتفاق افتاده است. در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت، این گونه در وضعیت نگرانی کمتر قرار دارد ولی در ایران این نگرانی بالاست و جمعیت ها به شدت آسیب دیده اند.

پیدایش و تکامل پرنده ها موضوعی است که سوال های زیادی را به دنبال خود دارد و آقای عرفان خسروی به بسیاری از آنها پاسخ گفت. پرنده ها ویژگی های مشترکی با برخی از مهره داران امروزی دارند که در این میان بیشترین شباهت را با کروکودیل ها دارند. اما چطور ممکن است که یک کروکودیل با یک پرنده خویشاوند باشند؟ اگر 250 میلیون سال به عقب برگردیم می توانیم به ویژگی های مشترک نیاکان آنها مانند قرار گرفتن پاها در زیر بدن که از شروط مهم پرواز است پی ببریم.

در سال 1996 چند فسیل در کشور چین یافت شد که روی بدنشان آثاری از پر دیده شده است که این دلیلی است بر ارتباط پرنده ها و آرکئوپتریکس با دایناسورها. دایناسورهای شکارگر که دارای پر بوده اند از دست های پردار خودشان برای گرفتن و پاره کردن شکارشان استفاده می کرده اند. در حقیقت بال پرنده ها حرکات پروازی خود را مدیون حرکات شکارگری در اجدادشان هستند. خیلی از ویژگی های پرنده ها  قبل از پیدایش اولین پرنده پیدا شده اند و خیلی از این ویژگی ها بعد از پیدایش اولین پرنده. هیچ کدام از این ویژگی ها مانند استخوانهای توخالی، کیسه های هوایی، لگن پر قدرت و… به طور همزمان پیدا نشده اند. امروز نظر دانشمندان این است که پرواز از روی درخت تکامل پیدا کرده است و نیای مشترک پرنده ها و دایناسورهای شکارگر یک دایناسور درختزی کوچک بوده که توانایی پروازه داشته است.

سمینارهای حیات وحش بطور ماهیانه توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت خبری زیست بوم برگزار می گردد.

IMG_3890                   IMG_3808  

 IMG_3833                   IMG_3916

IMG_3920