خانواده مارهای کلوبریده شامل 39 گونه از مجموع 75 گونه ماری است که در ایران زندگی می کنند. این خانواده دارای بیشترین تنوع در ایران و حتی جهان می باشد. جهت شناخت هرچه بیشتر از تنوع زیستی این گونه ها نیاز به مطالعات تخصصی در این زمینه است. در این راستا جناب آقای دکتر خسرو رجبی زاده طی پژوهش های جامع و چند جانبه ای این مارها را مورد مطالعه قرار داده اند و ارائه ای از دستاوردهای خود تحت عنوان « تنوع مارهای کلوبریده کوهستانهای شمالی و غربی ایران»خواهند داشت.

در بخش دوم جناب آقای محمد فرهادی نیا از روابط طعمه و طعمه خوار صحبت خواهند کرد. علم و تجربه ثابت کرده اند که مدیریت و حفاظت از گوشتخواران در یک اکوسیستم زمانی بدست خواهد آمد که طعمه های آنها نیز مدیریت و حفاظت شوند. در این میان همواره ما بین جوامع محلی و گوشتخواران منطقه نیز تعارضاتی وجود داشته است که این، تغییراتی را در مسیر طعمه خواری گوشتخواران بوجود آورده است. در مطالعه ای که با عنوان «بررسی روابط طعمه و طعمه خوار در مناطق کوهستانی ایران: پلنگ در برابر قوچ و میش»ارائه خواهد شد، به این موضوع پرداخته شده است.

این سمینار روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان درخواست می شود تا حضور خود را در تماس با دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی در ساعت اداری اعلام نمایند.

1 نظر

Comments are closed.