هفته گذشته خبری مبنی بر مشاهده یوزپلنگ توسط اهالی روستای کلاته سادات فرومد منتشر شد. ما که در توران مشغول کار بودیم، به همراه محیط‌بانان برای بررسی موضوع در قالب پروژه #جستجوگران_امید به محل رفته و با فردی که تصویربرداری کرده بود گفتگو کردیم.

آرامش حیوان و عدم ترک محل برای ما موضوع نگران کننده‌ای بود. پس از بررسی تمامی شواهد به نظر می‌رسید که حیوان در همان منطقه که آهوی فراوانی هم داشت، شکار کرده بوده و به همین دلیل محل را ترک نمی‌کند. محیط‌بانان عباس آباد توران و کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان میامی نیز در این منطقه حاضر شدند و ما با محیط‌بانان همراه شدیم. با توجه به عدم مشاهده مجدد این یوز، امیدواریم که این یوزپلنگ از کنار این جاده دور شده باشد.

ذکر دو مورد حائز اهمیت است:

  • آقای موسوی در ویدیو روی ضعیف بودن یوز تاکید می‌کنند. ما در ویدیو مورد مشکوکی نمی‌بینیم. عموما افرادی که با فیزیک یوزپلنگ آشنا نیستند تصور میکنند حیوان مریض و لاغر است در حالی که این شکل بدن بخشی از آناتومی تکامل یافته یوز است.
  • کیفیت ویدیو پایین است و تصویر قابل شناسایی نیست. با این وجود، با توجه به نزدیکی نقطه‌ای که اخیرا در آن «مهتاب» تصویربرداری شده است، حدس می‌زنیم این یوزپلنگ مهتاب باشد.

مشاهده ویدیو گزارش در یوتیوب