خانواده شاهینیان، پرندگانی شکاری و روزی اند با بالهای کشیده و باریک. رفتار زیستی و تغذیه ای این خانواده، با عقاب ها، سارگپه ها و کورکورها متفاوت است. این پرنده ها با سرعت و قدرت به پایین حرکت کرده و مستقیما به سوی شکار شیرجه رفته و آن را می گیرد. این خانواده شامل 12 گونه می باشد که در زمینه تنوع ژنتیکی میان آنها از جناب آقای مهندس حمید امینی دعوت گردیده تا ارائه ای با موضوع تنوع ژنتیکی پرندگان شکاری در ایران (خانواده شاهینیان) با استفاده از روشهای مولکولی در یازدهمین سمینار حیات وحش به عنوان سخنران اول داشته باشند.

در بخش دوم میزبان جناب آقای دکتر رضا ندرلو خواهیم بود که در مورد «تنوع ژنتیکی سخت پوستان خلیج فارس» صحبت خواهند کرد. سخت پوستان گروهی از بندپایانند که شامل خرچنگ ها و میگوها، کریل ها، خرخاکی ها، کشتی چسب ها و برخی زئوپلانکتون ها می باشند و در ایران مطالعه اندکی بر روی آنها صورت پذیرفته است. سخت پوستان به دلیل تغذیه از باقی مانده جانوران مرده و مریض به عنوان گندزدایان اکوسیستم های خرد شناخته می شوند و در سلامت محیطی نقش به سزایی ایفا می نمایند. آقای دکتر ندرلو در بررسی و رده بندی مجدد خرچنگ های خانه به دوش، ویالون زن و خرچنگ غول پیکر جنگل های ماندابی از صاحب نظران زیرشاخه سخت پوستان در ایران به شمار می رود.

این سمینار در تاریخ 21 مهرماه 1392، روز یکشنبه در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان تقاضا می شود برای اعلام حضور خود با دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی تماس حاصل فرمایند.