OLYMPUS DIGITAL CAMERA

با پایان فاز ارزیابی وضعیت تعارض پلنگ و مشخص شدن مسئله خسارت دیدن گاو از عوامل مختلف بویژه پلنگ٬ پروژه «ظرفیت­سازی جوامع محلی برای حفاظت از پلنگ در منطقه شکار ممنوع درفک-دیلمان» وارد فاز«طراحی راه­حل و اقدام» برای مدیریت تعارض شد.

دراین فاز که با برگزاری جلسات جمعی آقایان و خانم­ها از تیرماه امسال آغاز شده است٬ سعی شد تا ادامه پروژه توسط جامعه محلی برنامه­ ریزی شود. در اولین قدم جلسه­ای با حضور برخی آقایان روستا تشکیل شد. در این جلسه برای حل مشکل تلف شدن گاو در اثر حمله پلنگ، رسیدن به دو تغییر از سوی مردم عنوان شد: «هم پلنگ حفظ شود و هم دام مردم آسیب نبیند و ضرر نکنند» و «اگر دام آسیب دید خسارت جبران شود».

مردم هم­چنین «مردم محلی» و «محیط زیست» را به عنوان متولیان اصلی برای رسیدن به این تغییر می­دانستند. به گفته مردم رسیدن به تغییر مورد نظر نه تنها به ضرر کسی نیست بلکه کسانی مثل دامداران٬ مردم محلی و همه مردم ایران از آن بهره می­ برند. با ادامه فرایند برنامه‌ریزی توسط جامعه محلی، انتظار می‎رود در آینده راه‎حل‎های محلی برای کاهش مسئله تعارض با پلنگ تعیین شود.

Men Group meeting to plan solutions for conflict managment SB.jpg