دومین نمایشگاه نقاشی دانش ‌آموزان دبستان سوده با موضوع می ‌خواهم زنده بمانم در حمایت از حیات وحش ایران، پنجشنبه تاریخ ۳۰ بهمن 1393 برگزار می ‌شود. هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دانش آموزان با محیط زیست و اهمیت جانداران مختلف است. در این نمایشگاه آثار نقاشی دانش آموزان در معرض فروش قرار گرفته و درآمد حاصله جهت حمایت از جانداران در خطر انقراض و تقدیر از محیط بانان زحمتکش صرف می شود.

لازم به ذکر است انجمن یوزپلنگ ایرانی به دعوت مجتمع سوده در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و به معرفی فعالیت های پزوهشی و حفاظتی محیط زیست برای کودکان خواهد پرداخت.