انجمن یوزپلنگ ایرانی در چهارمین نمایشگاه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان شرکت کرد.

این نمایشگاه از تاریخ 5 الی 9 اردیبهشت ماه 94 با شعار «آب گنجینه دیروز، ثروت امروز، رویای فردا» به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در این دوره که به همت انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و با حضور بخش‌های مختلف مرتبط با محیط زیست شامل سازمان‌ها و ادارت، صنایع، گروه‌های مردم نهاد و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی برگزار گردید، شرکت‌کنندگان در 20 غرفه به ارائه مباحث و موضوعات مرتبط با محیط زیست پرداختند.

آقای مهندس محمد بهشتی از اعضای داوطلب انجمن یوزپلنگ ایرانی به نمایندگی از انجمن در این غرفه حضور داشتند.