هفته گذشته خبر تلف شدن یک یوزپلنگ نر در استان سمنان منتشر شد. بر اساس گفته های مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، علت مرگ یوزپلنگ به احتمال زیاد ناشی از واردآمدن ضربه به ناحیه گردن بوده که منجر به شکسته شدن چند مهره گردنی و قطع عصب در آن ناحیه شده است.

پس از بررسی‌های انجام گرفته توسط کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی و مقایسه خال‌ها، هویت این یوزپلنگ مشخص گردید. طی فاز نخست پایش سراسری جمعیت یوزپلنگ آسیایی، سال 1391در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت یک خانواده با چهار فرد شناسایی شدند که یکی از سه توله دارای جنسیت نر بود. متاسفانه یوزپلنگ تلف شده همین یوزپلنگ نر است که تابستان 1392 آخرین تصویر از او در آن منطقه ثبت شد و از آن پس دیگر مقابل دوربین‌های تله‌ای قرار نگرفت. یکی از توله های ماده و مادر خانواده مجددا امسال به همراه توله هایشان در منطقه دیده شدند ولی از سرنوشت توله ماده سوم خبری نیست.

شناسایی یوزپلنگ کشته شده توران

مهاجرت گونه ها، به خصوص گونه یوزپلنگ‌ در ایران همواره با سوال‌های فراوانی همراه بوده است؛ اینکه در یک منطقه ی دارای مساحت محدود، توله های بالغ شده پس از جدا شدن از مادر به کجا نقل مکان می کنند.

این اتفاق جدا از تلخ بودنش نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد مسیرهای مهاجرتی یوزپلنگ‌ها است. این یوزپلنگ 3.5 ساله پس از جدا شدن از مادر خود پس از طی کیلومترها مسافت و عبور از مخاطراتی همچون جاده و روستا، خود را از پناهگاه حیات‌وحش میاندشت در خراسان شمالی به نزدیکی منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان رسانده است که متاسفانه قبل از رسیدن به منطقه امن، جان خود را از دست داد.