پناهگاه حيات وحش مياندشت به رغم آنکه يک منطقه دشتی نه چندان وسيع می باشد، ولی تنوع بالايی از انواع پرندگان در اين منطقه زيست می نمايد، بطوريکه بيش از 70 گونه از انواع پرندگان طی سالهای مطالعه در اين منطقه شناسايی شده است. حدود 10 گونه از اين تنوع، متعلق به پرندگان شکاری می باشد و سارگپه پابلند فراوان ترين شکارگر آسمان دشتهای اين منطقه می باشد. علت فراوانی بالای سارگپه ها در اين منطقه درمقايسه با انواع عقابها،
نوع زيستگاهی انتخابی توسط اين پرنده شکاری و زادآوری آن مطالبی است که شما می توانيد در مقاله ای علمی که به تازگی توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی در مجله پرنده شناسی Podoces به چاپ رسيده، مطالعه نماييد.