نتایج دوربین گذاری مستمری که در پناهگاه حیات وحش میاندشت درجریان است، نشان دهنده طعمه خواری گرگ ها از بره آهوها در این منطقه می باشد. اواخر اردیبشهت/اوایل خردادماه زمان زادآوری آهوی ایرانی در زیستگاههای شمالی خود در ایران می باشد. با آنکه بره آهوها بلافاصله پس از زایمان آمادگی دنبال کردن مادر خود را دارند، با این حال طی روزهای نخست مادر آنها را مخفی نموده و در هفته
های اول، کمتر آنها را جابجا می کند. درعین حال، گرمای هوا باعث محدود شدن دامنه حرکت آنها به اطراف آبشخورها می شود که همین امر آسیب پذیری بره آهوان را در برابر طعمه خوارانی مانند گرگ افزایش می دهد.

تصاویر گرفته شده از گرگها در پناهگاه حیات وحش میاندشت نشان می دهند که در سه نوبت گرگها درحالیکه بخشی از لاشه بره آهوان را به دهان دارند، برای نوشیدن آب به اطراف آبشخورها آمده اند. درعین حال، احتمال پیدا شدن لاشه آهوان که بهردلیل مرده اند نیز وجود دارد. با ارتقای وضعیت حفاظتی میاندشت طی سالهای اخیر، جمعیت آهو در این منطقه افزایش چشمگیر داشته و این تصاویر نیز نشان
دهنده پویایی بالای این اکوسیستم بیابانی می باشد.

پناهگاه حیات وحش میاندشت از سال 1382 میزبان برنامه پایش جمعیت یوزپلنگ و سایر گوشتخواران می باشد که به صورت مشترک توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، انجمن یوزپلنگ ایرانی و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در جریان میابد.

                                 CDY_0813 (2)

CDY_0817 (2)