انجمن یوزپلنگ ایرانی نهم شهریور ماه، با توجه به وضعیت نامناسب این گونه ارزشمند درکشور، با راه اندازي كمپيني تحت عنوان نامه نجات، مشکلات یوزپلنگ ايراني را عنوان کرده و با ارائه پیشنهاداتی طی هفت بند برای بهبود وضعیت موجود، خواستار واكنش سريع دولت شد.

اين نامه از نهم شهریور ماه و همزمان با دهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی به مدت یک ماه بر روی وبسایت www.cheetahday.com  قرار گرفت. در این مدت 9511 حامی حقیقی،22حامی حقوقی و 25 چهره شناخته شده سیاسی، هنری و ورزشی از این کمپین حمایت کردند.
نامه مذکور به همراه یک متمم در روز دوشنبه 24 آبان، به دفتر نهاد ریاست جمهوری و رونوشت های مربوطه تحویل داده شد و ضمن نگارش گزارشی بر روی نامه، هم اکنون درحال گذراندن مراحل اداری است.

برای خواندن نامه نجات اینجا کلیک کنید.
انجمن یوزپلنگ ایرانی از تمامی شما حامیان و همراهان گرامی سپاسگزاری کرده و امید دارد تااقدام فوق همراه با همکاری سازمان ها و نهادهای ذیربط، بتواند کمک موثری در بهبود وضعیت این گونه ارزشمند کند.
نتایج بدست آمده متعاقبا از طریق رسانه های انجمن اعلام خواهد شد.