آقایان محمد عظیمی، بابک ونداد، وحید رامین آزاد، عباسصولتیان، داود آقابابایی و عبدالعظیم شکاری به نمایندگی انجمن جافظان محیط زیستبخش بادرود، هیأت کوهنوردی بادرود، کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی، کانون گردشگری آزاد، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز و انجمن یوزپلنگایرانی مسیر 130کیلومتری قلعه کرشاهی بادرود تا قصر بهرام گرمسار را از تاریخ 2/2/1389 لغايت  4/2/1389 به صورت پياده طی نمودند. اين حرکت نمادين به پاسداشت روز دوم اردیبهشت ماه (روز جهانی زمین پاک)، با هدف مهرورزی به زمین ، حمایت از محیط زیست، جلوگيری از انقراض نسل گربهسانان در کشور، ترویج توریسم و گردشگری و … با اجرا شد. شعار اصلی اين برنامه “به حمایت از گربهسانان بیابان مرکزی ایران و گرامیداشت سال جهانی تنوع زیستی (2010) ” بود.

پايان مسير در کاروانسرای قصر بهرام

 

 پاسگاه محيط بانی سفيداب پارک ملی کوير

نصب پارچه ها و بنرهای آموزشی در معابر اصلی بادرود