عصرانه های یوزپلنگی خانه وارطان

همزمان با دوازدهمین سالگرد روز ملی یوزپلنگ ایرانی و شروع هجدهمین سال فعالیت های انجمن یوزپلنگ ایرانی، بیش از 70 نفر از اعضا و همراهان همیشگی دور هم جمع شدند تا ضمن تجدید دیدار، مروری بر فعالیت های این سال ها داشته باشند. این برنامه به میزبانی و حمایت «خانه وارطان» در تهران برگزار شد.

دور جدید این دورهمی ها به یاد سال های نه چندان دور انجمن، عصرانه های یوزپلنگی نام گذاری شده است.

گزارشی تصویری از این مراسم را با هم ببینیم.

عکس ها از: نسیم معماریان

 

عصرانه های یوزپلنگی خانه وارطان

عصرانه های یوزپلنگی خانه وارطان

 

عصرانه های یوزپلنگی خانه وارطان

 

عصرانه های یوزپلنگی خانه وارطان

 

عصرانه های یوزپلنگی خانه وارطان

عصرانه های یوزپلنگی خانه وارطان