مرزهای شمالی خراسان نخستین جایی در ایران بوده که حدود نیم قرن پیش گربه پالاس برای نخستین بار در کشور گزارش شد. بسیاری از گزارش‌هایی که طی سال‌های بعد به‌دست آمد، این فرضیه را تقویت کرد که گربه پالاس عمدتا در نیمه شمالی کشور، به‌خصوص شمال شرقی حضور دارد حال آن‌که در سال‌های اخیر حتی از مناطقی چون یزد و کرمان نیز گزارش شده است. گربه پالاس عمدتا در مناطق استپی مرتفع آسیای مرکزی و غربی زندگی کرده و زندگی در مناطق صخره ای باعث شده که به ندرت در طبیعت مشاهده شود. با این حال، در سال‌های اخیر، به صورت فزاینده ای در مناطق مختلف کشور رؤیت شده است.

جثه کوچک و غیرقابل پیش بینی بودن مسیر حرکت این جانور باعث شده که نتوان از دوربین‌های تله ای به عنوان یک ابزار کارامد برای بررسی وضعیت این گونه در کشورهای مختلف بهره جست و تعداد تصاویری که در کشورهای مختلف با استفاده از این دوربین های خودکار گرفته شده است، شاید به 10 مورد هم نرسد. در آخرین مورد آن‌ها و در جریان پروژه پلنگ شمال شرقی ایران، یکی از دوربین‌های نصب شده انجمن یوزپلنگ ایرانی در پارک ملی ساریگل پاییز 1394 چند تصویر از یک گربه پالاس گرفت. این گربه پالاس که با کنجکاوی دوربین تله‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد، پس از دقایقی از آن محل دور می شود. پیش از این نیز در ساریگل گربه پالاس توسط محیط بانان و کارشناسان مشاهده و تصویر برداری شده بود.

 ICS_Pallas_2

ICS_Pallas_3