شهريور ماه هر سال برای علاقمندان وفعالان محيط زيست يادآور روز يوزپلنگ است که برگزاری آن از سال 1386 آغاز گرديدهاست. در اين سال، روز نهم شهريور ماه به عنوان “روز ملی حفاظت از يوزپلنگ ايرانيانتخاب شد تا دوستداران حفظ محيط زيست اين مرز و بوم با انجام فعاليت هاي نمادين ومعرفي يوز، سعي در حفظ اين گربه سان در حال انقراض بنمايند. انجمن يوزپلنگ ايرانیاز تمامی علاقمندان به حيات وحش و فعالان محيط زيست و سازمانهای دولتی و غيردولتیبرای برگزاری هر چه باشکوه تر اين روز دعوت می کند تا در اين روز به فراخور علاقه وتوانايي خود فعاليت نماديني را برای آگاه سازی عموم در مورد يوزپلنگ انجام دهند. تعدادی از فعاليت های پيشنهادی عبارتند از

·  برگزاري مسابقات ورزشي نمادين با هدف آشنايي عموم مردم با يوزپلنگ و حيات وحش؛

·   نمايش فيلم يا تئاتر هاي مرتبط؛

·   تهيه و توزيع بروشور؛

·  برگزاري تور بازديد از زيستگاه يوزپلنگ يا ساير گونه ها؛

·  برگزاري مسابقه نقاشي و انشا با موضوع يوزپلنگ يا حيات وحش؛

·   چاپ مطلب در روزنامه ها و نشريات ملی و محلي؛

·  معرفي يوزپلنگ و خصوصيات آن در اجتماعات (دانشگاه، محل کار، خانواده و … )؛

نخستين جشنواره سراسری روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايی در روز جمعه 9 شهريورماه سال 1386 برگزار گرديد. در اين برنامه که به صورت سراسری در تهران و تعدادی از شهرها و روستاهای کشور برگزار گرديد، فعاليت هاي آموزشی و نمادين متعددی در راستای معرفی يوزپلنگ به عموم مردم صورت گرفت. يوزپلنگ آسيايی که امروزه با جمعيتی درحدود 70 تا 100، در آخرين سنگرگاه با نام يوزپلنگ ايرانی شناخته می شود، يکی از نادرترين گونه های جانوری دنيا به شمار می رود. هدف از نامگذاری اين روز به نام روز يوزپلنگ، تنوير افکار عمومی درباره يوزپلنگ ايرانی و ارتقای آشنايی عموم با اين گونه در سرتاسر کشور می باشد. در سال جاری، تابحال از شهرهای راور کرمان، طبس، شاهرود، ابوزيدآباد کاشان و تهران برای بزرگداشت اين روز اعلام آمادگی شده است.

ما آماده شنيدن پيشنهادات شما هستيم و از تمامي سازمان ها، انجمن ها و افرادي که به هر نوعي مايل به همکاري در اين زمينه در سراسر کشور هستند, دعوت مي شود جهت هماهنگي با انجمن تماس بگيرند. لازم به ذکر است که به دليل همزمانی روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايی و ماه رمضان، برنامه های مربوطه در مهرماه برگزار خواهد شد.

1- در نهم شهريور  سال 1373 يک يوز ماده که به همراه سه توله اش براي خوردن آب به نزديكي شهر بافق امده بودند مورد حمله چند فرد غيربومی با چوب و سنگ قرار گرفتند. در اين ماجرا دو توله يوز کشته شدند، ماده يوز زخمي فرار کرد و تنها يک توله توسط محيط بانان نجات يافت که با نام ماريتا تا سال 1382 در پارک پرديسان تهران زندگی می کرد.