فرهنگ نامه حيات وحشايران منتشر شد
(ارديبهشت 1388)

برای نخستين بار در کشور دانشنامه حيات وحش ايران (مهره داران) منتشر شد. اين دانشنامه که به همت انتشارات طلائی و با همکاری علمی انجمن يوزپلنگ ايرانی چاپ شد، کتابی تمام رنگی با 367 صفحه است که ماحصل فعالیت و همکاری نزدیک تیمی از محققین،اساتيد، عکاسان، نقاشان و ادیبان به مدت نزدیک به سه سال است که برخلاف دیگر کتاب های حیات وحش عمومی موجود در کشور نتیجه مطالعات و نه ترجمه است. در این دانشنامه، گونه های مختلفی از تمامی 5 رده مهره داران معرفی شده و از این حیث، مرجعی کامل برای ایرانیان علاقمند به یادگیری درخصوص حیات وحش کشورمان می باشد. مطالب این دانشنامه به نحوی تدوین شده که برای طیف گسترده ای از مخاطبین از علاقمندان نوجوان تا محققین فعال درزمینه حیات وحشقابل استفاده می باشد. تمامی گونه ها مزین به تصاویری از بیش از 20 عکاس ایرانی بوده و درعین حال، تصویرگریو صفحه بندی این کتاب جذابیت آنرا دوچندان نموده است. از دیگرویژگی های این اطلس باید به تلاش جمعی از بهترین ادیبان و شعرا برای بررسیهر یک از گونه ها در باور كهن ایران زمین و ادبفارسي اشاره نمود. واژه نامه حیات وحش نیز در انتهای کتابراهنمای علاقمندان می باشد. چاپ اين دانشنامه بدون شک نقش انکارناپذیری درافزایش دانش عمومی حیات وحش و همچنین گسترش دانش تخصصی حیات وحش در میان متخصصینو علاقمندان در ایران دارد. علاقمندان می توانند از طریق وب سایت رسمی انتشارت طلایی این دانشنامه را تهیه نمایند.در ادامه نمونه هايی از صفحات اين دانشنامه ارائه شده است.