مستند حيات وحش عباس آباد نايين درحال گذران آخرين روزهای تدوين خود می باشد که از تابستان 1388 توليد آن در استان اصفهان آغاز شده است. يکی از مهمترين ويژگی های متمايزکننده اين مستند حيات وحش، فيلمبرداری از اکثر گونه های خانواده سگ سانان در عباس آباد است. درحال حاضر، خانواده سگ سانان دارای 6 گونه در کشور می باشد که گروه فيلمبرداری انجمن يوزپلنگ ايرانی موفق به ثبت تصاويری منحصربفرد از 5 گونه با نامهای گرگ، شغال و سه گونه از روباه ها با نام شاه روباه، روباه شنی و روباه معمولی شده است. تنها عضو خانواده سگ سانان که در اين منطقه ثبت نشد، روباه ترکمنی است که محدوده پراکنش آن به ترکمن صحرا در شمال شرقی ايران محدود شده است.

همچنين از گربه وحشی، کاراکال و گربه شنی نيز در اين منطقه فيلمبرداری شده است که با اين احتساب نشان دهنده تنوع بالای زيستی اين منطقه می باشد. با انجام فيلم برداری های هوايی در هفته های آتی برای نشان دادن تنوع زيستگاهی و چشم اندازهای اين منطقه، اين فيلم در تابستان سال جاری آماده نمايش خواهد شد. اداره حفاظت محيط زيست نايين از سال 1382 درحال حفاظت در پناهگاه حيات وحش عباس آباد می باشد که طی اين سالها انجمن يوزپلنگ ايرانی در زمينه های تحقيقاتی و آموزش جوامع محلی همکاری نموده است. توليدمستند “حيات وحش عباس آباد” آخرين فعاليت مشترک می باشد که با حمايت اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان درجريان می باشد.

شناسنامه فيلم:

تهيه کننده و کارگردان: فتح الله اميری

تصوير بردار: نيما عسگری

تيم تحقيق: محمدرضا حلوانی، محمدصادق فرهادی نيا، نيما عسگری و حسين اکبر

تدوين: ياسر شعبانی

آهنگساز: بابک ميرزاخانی

 

NaeinFilm1.jpg

 

 

NaeinFilm2.jpg

 

شاه روباه در عباس آباد

 

 

NaeinFilm4.jpg

 

 

NaeinFilm5.jpg

 

 

NaeinFilm6.jpg