در روزهای اخیر فیلمی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن یوزپلنگی خوابیده و فردی به زبان فارسی با آن صحبت می کند. پیرو اين اتفاق، انجمن يوزپلنگ ایرانی تلاش کرد تا صحت اين فيلم را بررسی کند. اما متاسفانه نتوانستیم ارتباطی با تهیه کننده این فیلم برقرار کنیم و فیلم از روی منبع اصلی نیز برداشته شد. شبهات زیادی در مورد این فیلم وجود دارد:

نخست اینکه صدای روی فیلم، واقعی است یا فیلم صداگذاری شده است؟

دوم اینکه آیا اين فیلم در ایران گرفته شده است یا خیر؟ چرا که در کشورهای همسایه جنوبی ما که ايرانيان زيادی به آنجا رفت و آمد دارند، تعداد زیادی يوزپلنگ افریقایی نگهداری می شود.

سوم اینکه، اگر فیلم در ايران گرفته شده، آيا متعلق به يوزپلنگ ايرانی است يا يوزپلنگ آفريقايي؟ زيرا يوزپلنگ ايرانی و يوزپلنگ آفريقايي تفاوت ظاهری مشخصی ندارند. فقط يوزپلنگ های ایرانی کمی کوچکتر از يوزپلنگ های آفريقايي هستند. چون يوزپلنگ ها در ايران فصل سرد را تجربه می کنند، در فصول سرد سال دارای موهای بلندی می شوند. اما در فصول گرم با یوز آفریقایی هيچ تفاوتی ندارند. تفاوت اصلی يوز ايرانی و يوز آفريقايي، تفاوت های ژنتيکي است نه ظاهری.

با وجود شبهات فوق، انجمن يوزپلنگ ايرانی نمی تواند ايرانی یا آفريقايي بودن يوزپلنگ در تصوير را تاييد کند.

فیلم یوزپلنگباتوجه به اهميت موضوع، از افرادی که در رابطه با این فیلم اطلاعات بیشتری در اختیار دارند، تقاضا می‌شود از طریق شماره تلفن 44659100 (داخلی 303) و یا آدرس ایمیل [email protected] با انجمن يوزپلنگ ايرانی تماس حاصل نمايند.