انجمن یوزپلنگ ایرانی برای کمک به حفاظت از حیات وحش و به بهانه فرا رسیدن سال پلنگ برنامه های متعددی را در نظر دارد. یکی از این برنامه ها برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور افزایش آگاهی دانشجویان از وضعیت حیات وحش کشور و به ویژه پلنگ ایرانی مي باشد. در همین راستا اولین دور این کارگاه ها با عنوان” آشنائی با بوم شناسی، رفتار و حفاظت گربه سانان بزرگ ایران” به دعوت انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 19/2/89 در محل این دانشکده در شهرستان نور برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که دانشجویانی از دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری شهرستان نور نیز حضور داشتند ابتدا محمدصادق فرهادی نیا از انجمن یوزپلنگ ایرانی به ارائه مطالبی با عناوین ” معرفی یوزپلنگ ایرانی” ، “معرفی پلنگ ایرانی”، “روشهای مطالعه سریع” و “کارآفرینی در محیط زیست” پرداختند. در ادامه الميرا شعربافی مسئول بخش برگزاری کارگاه های آموزشی دانشجوئی و دیگر عضو این انجمن مطالعه موردی در حال انجامی را با عنوان” بررسی رژیم غذائی پلنگ ایرانی در زیستگاه های مختلف پارک ملی گلستان” برای حضار تشریح کردند. در بخش انتهائی این کارگاه نیز، نصب دوربین تله ای (Camera Trap) و نحوه استفاده و موارد کاربرد آن توسط محدصادق فرهادی نیا و نصب Mist Net توسط دکتر قاسمپوری از اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس در فضای باز دانشگاه به دانشجویان آموزش داده شد. در پایان این دوره آموزشی به شرکت کنندگان گواهی نامه ای اعطاء شد. انجمن یوزپلنگ ایرانی برگزاری کارگاه های مشابهی را در دیگر دانشگاه های کشور در برنامه های آتی خود دارد.