كتابخانه پلنگ ايراني با آخرين مقالات منتشر شده درباره اين گربه سان به روز شد. اين كتابخانه مشتمل بر بيش از 40 عنوان مقاله و گزارش منتشر شده درباره پلنگ ايراني مي باشد كه با كسب اجازه از مؤلفين آنها، براي دانلود روي وب سايت انجمن يوزپلنگ ايراني قرار داده شده است. راه اندازي و به روز نمودن كتابخانه پلنگ ايراني يكي از اقدامات اين انجمن براي بزرگداشت سال 1389 به عنوان سال پلنگ در ايران مي باشد كه با هدف به اشتراك گذاشتن كليه دستاوردهاي علمي در زمينه پلنگ ايراني راه اندازي شده است. علاقمندان مي توانند از طريق لينك “سال پلنگ” در صفحه نخست به اين كتابخانه دسترسي پيدا نمايند.