کاروانسرای قصر بهرام میزبان اولین کارگاه زیستگاه های یوزپلنگ در سال 1394 بود.
این کارگاه یک روزه در پارک ملی کویر با همت پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی و موسسه حیات وحش میراث پارسیان و با حضور محیط بانان و مسئولین مناطق تحت حفاظت شهرستان های نایین، گرمسار، شاهرود و جاجرم برگزار شد.

در ابتدا هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خیر مقدم گفت و در مورد آخرين وضعيت پروژه يوز و محيط بانان پروژه صحبت کرد. سپس رجبعلى کارگر معاون اجرایی دفتر پروژه حفا

 

ظت از یوزپلنگ آسیایی من باب لزوم رعایت اخلاق حرفه ای برخورد با متخلفین، سلامت جسمی و روانی و اصول انظباطى با محیط بانان حاضر در کارگاه گفت و گو داشت. در بخش دیگر کارشناسان موسسه حیات وحش میراث پارسیان طى فرآيندى كارگاهى، با محيط بانان در خصوص طعمه هاى يوز و عوامل تهديد آنها و راهكارهاى حفاظت از آنها در زيستگاه هاى مختلف، به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

 اجرای بخش دوم کارگاه بر عهده کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی بود. در بخش اول مرتضی اسلامی دهکردی مدیرعامل انجمن به ارایه دستاوردهای فاز اول پايش ملى يوزپلنگ آسيايى در مناطق مختلف پرداخت و برنامه زمانبندى فاز دوم را ارائه داد. سپس نوید قلیخانی با همکاری دیگر کارشناسان انجمن یک فعالیت مشارکتی با محیط بانان و مسئولین دیگر شکل دادند تا اثرات حفاظت از مناطق بر روى جوامع محلى را بررسي كرده و در نهایت به تحلیل این بخش و ارائه نظرات پرداخته شد.
این کارگاه های یک روزه با تلاش پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به صورت دوره ای در زیستگاه هاى یوزپلنگ در كشور برگزار می شود که این اولین کارگاه در سال 1394 بود.

عکس ها از: پویان بهنود و علی اسکویی