پس از گذشت حدود یکسال از شروع پروژه ظرفیت‌سازی جامعه محلی برای حفاظت از پلنگ ایرانی در ناحیه قفقاز، این پروژه وارد مرحله ارزیابی وضعیت تعارض با کمک جامعه محلی شده است.

این پروژه بهمن ماه سال گذشته توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری اداره کل حفاظت محيط زيست گيلان و حمایت موسسه PTES آغاز شده و هم اکنون در مرحله پایان فاز شناخت زندگی و معیشت جامعه محلی است. در این پروژه تلاش می‌شود که با مشارکت جامعه محلی راه‌حلی پایدار برای مدیریت تعارض بین روستانشینان و پلنگ‌های موجود در این محدوده تدوین شود. این رویکرد برای اولین بار است که در انجمن یوزپلنگ ایرانی تجربه می شود و در نوع خود جزو اولین تجربه‌ها برای کاهش تعارض حیات وحش با جامعه محلی در ایران به
حساب می‌آید.

تیم این پروژه تاکنون سفرهای متعددی برای پیگیری امور پروژه به این منطقه داشته است. در دور اول سفرها از بین روستاهای منطقه شکار ممنوع درفک دیلمان، سه روستای گاوکول، گیله‌بام و چهل گاچه به عنوان روستاهای هدف انتخاب شدند.

این پروژه از خردادماه سال جاری وارد فاز شناخت زندگی و معیشت جامعه محلی شده است که هم اکنون این فاز در پایان مسیر خود قرار دارد. در این فاز با کمک جامعه محلی نقشه اجتماعی و طبیعی و همچنین  تاریخچه روستاهای هدف تهیه و تولید شده است. علاوه بر این برای شناخت بهتر الگوی زندگی و معیشت اهالی روستا تقویم فصلی آنها نیز تولید گردیده است. در این مرحله تیم پروژه تا کنون 5 سفر به محدوده فعالیت داشته و با گروه‌ها و طبقات  مختلف جامعه محلی نشست برگزار کرده است.

لازم به ذکر است که پلنگ ایرانی به عنوان بزرگترين گربه سان در ايران، در معرض خطر انقراض قرار دارد و طبق ارزيابي IUCN مهمترين عامل تهديد در مورد اين زيرگونه، تکه­اي شدن زيستگاه­ها به­ويژه در ناحيه قفقاز است. از این رو، منطقه شکار ممنوع درفک- ديلمان نقش مهمی به‌عنوان کريدور در پراکنش پلنگ ايراني ایفا می‌کند. هم‌چنین در اين منطقه، کاهش طعمه يک نگراني عمده محسوب مي­شود چراکه سبب افزايش تعارض بين مردم محلي و پلنگ به دليل از بين رفتن دام اهلي ميشود.