همزمان با پایان دور نخست برنامه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی، مرحله نخست برنامه تجلیل از محیط بانان زیستگاه های یوزپلنگ با هدف ارائه گزارش به دست اندرکاران و همکاران شرکت کننده در این برنامه در استان یزد برگزار گردید. در این برنامه که در دو مرحله در شهرستان بافق با حضور محیط بانان منطقه حفاظت شده بافق و منطقه شکارممنون آریز و شهرستان اردکان با شرکت محیط بانان پارک
ملی سیاهکوه و پناهگاه حیات وحش دره انجیر با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست یزد ساماندهی شد، نتایج یک سال کار گذاری دوربین های تله ای در این مناطق که با مشارکت خود محیط بانان صورت گرفته بود، برای حدود 20 نفر از پرسنل این مناطق گزارش دهی
شد. ساختار جمعیت یوزها، جابجایی آنها میان مناطق مختلف، وضعیت جمعیت سایر گوشتخواران مانند پلنگ و گرگ و غیره از مهمترین عناوین مطرح شده برای شرکت کنندگان بوده و سپس به منظور پیشبرد اقدامات حفاظتی در این مناطق، راهکارهای مختلف مورد
بحث قرار گرفت.در پایان هر مراسم نیز تمامی محیط بانان همکار در این پژوهش ها با حضور نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست یزد و مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی درکنار دریافت تابلو یادبود این پروژه، با دریافت جوایزی مورد تقدیر قرار گرفتند.

انجمن یوزپلنگ ایرانی از سال گذشته فعالانه درحال برنامه ریزی و اجرای برنامه تجلیل از محیط بانان بوده و خوشبختانه تابحال توانسته با کمک همکاران و حامیان این مجموعه، بخصوص بواسطه کمکهای نقدی گردآوری شده در جشنواره های “نوروز با یوز” و “روز یوزپلنگ”، این برنامه را ساماندهی نماید. به زودی، مراحل بعدی این برنامه در سایر زیستگاه هایی که میزبان برنامه پایش جمعیت یوز در ایران بودند اجرا شده و درنهایت، برگزیدگان همه مناطق در مراسمی  ملی هدایای خود را در مراسمی ملی در تهران دریافت خواهند کرد. این برنامه با هدف ایجاد انگیزه در میان محیط بانان و همچنین به اشتراک گذاردن یافته ها و دستاوردها تا تحت پوشش قرار دادن کلیه زیستگاه های یوزپلنگ در ایران ادامه خواهد داشت.

 

IMG_7811.jpg

IMG_7824.jpg

DSC_1577.jpg

DSC_1586.jpg