به مناسبت روزملی یوزپلنگ ایرانی و با همکاری «باشگاه تخصصی بانوان مجموعه انقلاب» برنامه‌ای جهت معرفی روز ملی یوزپلنگ ایرانی در روز 9 شهریور 1394 برگزار شد. طی این برنامه که با پیشنهاد و هماهنگی‌های بیتا محسنی تهرانی‌زاده، از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی شکل گرفت، مسابقه کراست فیت با هدف حمایت از انجمن یوزپلنگ ایرانی برگزار گردید. همچنین غرفه ای جهت معرفی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین فروش محصولات حمایتی به انجمن اختصاص داده شد.

در پایان مسابقه مذکور علاوه بر هدایای تهیه شده توسط باشگاه تخصصی بانوان، از طرف انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز هدایایی به سه نفر برتر اهدا گردید.