بررسی ها طی سالهای گذشته نشان از حضور یک پلنگ نر ایرانی بالغ با سن تقریبی حداقل 12 تا 14 سال در منطقه حفاظت شده بافق دارد. این پلنگ نر بالغ برای نخستین بار در پاییز 1383 که در آن زمان نیز پلنگ بالغی بود، توسط دوربین های تله ای عکس برداری شد. همین فرد در سال 1386 در این منطقه زنده گیری شده و به مدت شش ماه مجهز به گردنبند بود. در سالهای بعدی نیز این پلنگ به دفعات درحال شکار کل و بز توسط محیط بانان عکسبرداری شد تا اینکه همین فرد در نقاط مختلف منطقه حفاظت شده بافق در زمستان 1390 ثبت شد. بررسی ظاهر این پلنگ در سالهای مختلف نشان از آن دارد که حداقل 12 تا 14 سال از عمر آن می گذرد و از همین رو، مسن ترین پلنگ نر شناخته شده ایران به شمار می رود.

با اینکه گربه سانان در اسارت تا 25 سال هم عمر می کنند، ولی در طبیعت معمولا کمتر بیش از 10 سال زندگی کرده و حضور این پلنگ در بخشهای مختلف منطقه نشان از غالب بودن آن دارد. این نشان دهنده امنیت بالنسبه مناسب منطقه حفاظت شده بافق برای زیست پلنگ ایرانی در منطقه دارد که درحال حاضر به شدت آینده آن بواسطه احداث یک جاده میان گذر درمخاطره قرار گرفته است.

 

2012-1-9_1824 BAFQ.jpg