انجمن یوزپلنگ ایرانی در بازارچه خیریه کرمان

به همت اعضای داوطلب انجمن یوزپلنگ ایرانی در کرمان، در روزهای  21 و 22 اسفندماه 1393 غرفه انجمن در بازارچه خیریه یاس کرمان برپا شد.
این بازارچه که با مشارکت انجمن خیریه یاس کرمان در این شهر برگزار شد با استقبال خوبی از سوی مردم کرمان روبرو شد و غرفه انجمن و فعالیت های حفاظتی حیات وحش مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
هر چند هدف اصلی از حضور انجمن در این گونه بازارچه ها، مشارکت در امور خیریه می باشد اما در کنار آن به منظور آشنایی بیشتر عموم مردم با موضوع حفاظت و فعالیت های جاری در این زمینه صورت گرفت و از آن جایی استان کرمان یکی از استان های میزبان یوزپلنگ آسیایی است در جهت فرهنگ سازی عمومی می تواند موثر باشد.