مشارکت انجمن در پایش جمعیت یوزپلنگ در ذخیره‌گاه زیستکره توران

0
1179

ذخیره‌گاه زیستکره توران با وسعتی بالغ بر یک و نیم میلیون هکتار، در شرق استان سمنان واقع شده است. انتشار تصاویر امیدوار کننده مبنی بر زادآوری یوزپلنگ آسیایی در این ذخیره‌گاه، امید برای نجات نسل این‌گونه را از انقراض زنده نگه داشته است.
نظر به اهمیت این منطقه و پیرو درخواست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، تعدادی از دوربین‌های تله‌ای انجمن در اختیار این اداره کل قرار گرفت تا طی مشاوره کارشناسان انجمن، توسط محیط‌بانان در بخشی از گستره زیستگاهی یوزپلنگ در این منطقه کارگذاری شوند. دوربین‌های مذکور از شهریور ماه در بخشی از منطقه نصب و تصاویر در اختیار انجمن نیز قرار گرفت. با ورود دام به منطقه دوربین گذاری شده، برخی از دوربین‌ها جمع‌آوری و برخی نیز به پارک ملی توران منتقل شدند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر چه تصاویر ثبت شده اطلاعاتی ارزشمند را به دست می‌دهند، اما نمی‌توانند به عنوان داده‌های یک مطالعه سیستماتیک شناخته شوند. انجمن امیدوار است با کسب مجوز پایش این منطقه در سال ۱۴۰۰ بتواند با پوشش‌دهی منطقه توسط دوربین‌های تله‌ای، مطالعه‌ای جامع طراحی نماید.
اطلاعات به دست آمده تا به امروز همگی در اختیار اداره کل استان قرار دارد تا در کنار تصاویر ثبت شده توسط دیگر دوربین‌های فعال در منطقه، داده‌های جمعیتی را استخراج نموده و در اختیار عموم قرار دهد. لذا انجمن نمی تواند اظهار نظری در خصوص جمعیت این گونه در استان سمنان نماید.

پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی در توران
گور ایرانی، روباه معمولی، جبیر، پلنگ ایرانی

تصاویر این پست از تنوع زیستی غنی این منطقه طی ۴ ماه اخیر به ثبت رسیده است.