از 2 يوزپلنگ آسيايی در پارک ملی توران عکسبرداری شد. طی بازدیدی که در تاریخ 18 تیر 1389 توسط آقايان بهشتی، صادقی و حاج هاشمی از اعضای انجمن یوز پلنگ ایرانی  از پارک ملی توران صورت گرفت، پس از بازدید از مناطق مختلف پارک، گونه های مختلفی مانند گور، جبیر، زاغ بور و هوبره مشاهده و از گور و جبیر عکس برداری شد. در نهايت، حدود ساعت 11 صبح حين عبور از دهانه ماجراد در پارک ملی، گروه مذکور موفق به مشاهده دو یوز شد که از یکی از آنها که یوز نری بود عکس برداری گردید. با توجه به مشاهده نشدن یوز در پارک ملی توران از ابتدای سال جاری مشاهده دو یوز در منطقه حائز اهمیت فراوانی است. لازم به ذکر است که در آبان 1388 نيز تعدادی از ديگر اعضای انجمن با نامهای آقايان تاجيک و حاضری، از 3 يوز در جنوب پارک ملی توران عکسبرداری و فيلمبرداری نموده بودند.