چند روزی ست تصاویر جدیدی از یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش نایبندان انتشار پیدا کرده است. این تصاویر که توسط دوربین های تله ای اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی ثبت شده است به محض ارسال برای کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده دارای دو وجه خوشحال کننده و ناراحت کننده بود چرا که یوز شناسایی شده همان آرش یوزپلنگ نر شناخته شده در این پناهگاه است. تصویر این یوز برای اولین بار در سال 1389 توسط عکاس موسسه نشنال جئوگرافیک، آقای فرانس لانتینگ گرفته شد و پس از آن در سال 1391 توسط دوربین های تله ای انجمن ثبت شد و از آن زمان دارای شناسنامه مختص به خود است. اینکه این یوز مسن همچنان زنده است جای خوشحالی دارد ولی بخش ناراحت کننده اینجاست که باز هم فرد جدیدی ثبت نشد و مجددا امیدها نا امید شد.
انجمن یوزپلنگ ایرانی با شروع پروژه جدید خود با نام جستجوگران امید، به دنبال یوزپلنگ هایی خواهد رفت که ممکن است از نگاه ها دور مانده باشند و با پیدا کردن آنها شاید بتوان امیدها را پررنگ تر کرد

.