جدیدترین تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تله ای در مناطق مختلف ایران نشان دهنده منوی غذایی متنوع گوشتخواران ایران می باشد. تا به حال تصاویر متعددی از کاراکال، روباه شنی، شاه روباه، گرگ و کفتار در مناطق مختلف ایران گرفته شده است که نشان دهنده شکارگری و لاشه خواری این جانوران از انواع پستانداران می باشد.

برنامه پایش ملی یوزپلنگ در ایران که از سال 1390 توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های مختلف در مناطق مختلف درحال اجراست، حجم انبوهی از اطلاعات دراختیار محققین و پژوهشگران قرار می دهد که برپایه آن ها می توان اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی و بوم شناسی انواع گونه ها کسب نمود. این مطالعات همچنان به منظور پایش وضعیت انواع گوشتخواران، به خصوص یوزپلنگ ایرانی با ارتقای روش ها درحال ادامه می باشد.