یوزپلنگی مهاجر

پناهگاه حیات وحش دره انجیر
یوزپلنگ ایرانی