انجمن یوزپلنگ ایرانی به طور رسمی قرار داد استخدام دو همیار محیط بان را به مدت 6 ماه منعقد کرد. این قرار داد 26 دی ماه 97, با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی و فرماندار شهرستان جاجرم در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم امضا شد. بعلاوه قرار داد دو همیار محیط بان نیز در این روز امضا شد.
انجمن یوزپلنگ ایرانی ماه گذشته با راه اندازی کمپینی بمنظور حفاظت هرچه بهتر از پناهگاه حیات وحش میاندشت که یکی از زیستگاه های مهم یوزپلنگ است, هزینه استخدام دو همیار محیط بان را تامین کرد.
همچنین یک دستگاه موتور سیکلت CRM هوندا به عنوان وسیله نقلیه خریداری و در اختیار این همیاران قرار گرفت.
به عقیده کارشناسان حیات وحش با توجه به وضعیت وخیم جمعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران، توجه به حفاظت زیستگاه ها باید چندین برابر شود تا سرعت آسیب پذیری اندک جمعیت باقی مانده یوز تا حدی کاهش یابد.

انجمن یوزپلنگ ایرانی همانطور که به حفاظت مداخله گرایانه (مانند تکثیر در شرایط اسارت یا نیمه اسارت) برای نجات یوزپلنگ معتقد است، در کنار آن هیچ گاه از حفاظت زیستگاه غافل نشده است و با وجود تمام محدودیت ها امسال طی سه ماه منطقه میاندشت را مجددا به طور سیستماتیک پایش نمود.
با توجه به وضعیت حساس پناهگاه حیات وحش میاندشت در سال جاری و مرگ یارقلی, یوزپلنگ غالب این منطقه  ضروری است تا حفاظت قوی تر از منطقه مورد توجه ویژه قرار گیرد. به همین دلیل کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی طرحی را برای استخدام دو نیروی کمکی آماده نموده و با راه اندازی کمپینی جهت استخدام و تامین حقوق دو همیار محیط بان پیش قدم شد. خوشبختانه مبلغ کمپین طی چند روز تامین و فرایند استخدام آغاز شد.

شرح خدمات این افراد با هماهنگی کامل معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی و ریاست اداره محیط زیست شهرستان جاجرم استخراج و در اختیار همیاران قرار گرفت. این افراد در کنار 8 محیط بان دیگر پناهگاه به حراست از منطقه و در کنار آن به پایش وضعیت دام در منطقه خواهند پرداخت.
راه اندازی این پروژه بدون همیاری و کمک حامیان امکانپذیر نبوده است. موسسه حقوقی مهاجرت پلاس با تامین تمام مبلغ موتورسیکلت و کافه رئیس و سین کافه در کنار تعدادی از علاقمندان حقوق هر دو محیط بان را تامین نمودند. انجمن یوزپلنگ ایرانی مراتب سپاسگزاری خود را از این موسسات دغدغه مند و همیاران حیات وحش اعلام می دارد.