اردلان، ارسلان، اردوان و هومینو هنوز در محدوده مرکزی یزد زیست می‌کنند.
فاز سوم پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی که از ابتدای امسال آغاز شده است، در اولین ایستگاه خود، مناطق مرکزی استان یزد را توسط دوربین تله‌ای مورد بررسی قرار داد. این مناطق شامل پناهگاه حیات‌وحش دره انجیر، منطقه شکار ممنوع بهاباد و مناطق آزاد این محدوده را شامل شد. طی خرداد و تیرماه سال جاری، بیش از 50 دستگاه دوربین تله‌ای در این محدوده نصب شد و در نهایت حدود 270 هزار تصویر به دست آمد. نکته قابل ذکر آن است که درمنطقه بهاباد و مناطق آزاد، برای اولین بار چنین پایش سیستماتیکی انجام شد که در نتیجه آن تنوع زیستی جالب توجهی از این مناطق ثبت گردید.
پس از بررسی تصاویر به دست آمده از یوزپلنگ ها، نتایج حاکی از آن است که 4 یوزپلنگی که سال‌ها است در این محدوده پایش شده اند، همچنان زنده اند.
نکته نگران کننده این است که این 4 یوزپلنگ جنسیت نر دارند و همچنان هیچ ثبت مستندی از یوز ماده در این محدوده به دست نیامده است. ادامه این روند ممکن است روش مطالعاتی و حفاظتی متفاوتی را در پی داشته باشد.
فاز سوم پروژه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی در استان یزد با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و اداراه کل محیط زیست این استان برگزار شد که هم اکنون دوربین‌ها در پناهگاه حیات وحش نایبندان خراسان جنوبی نصب هستند و در ادامه در زیستگاه‌های دیگر یوزپلنگ در کشور اجرا خواهد شد.