گردش اطلاعات مستمر بین اعضای یک سازمان، لازمه پویایی و حرکت رو به جلو با تمام توان است. انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز به عنوان یک موسسه با گستره فعالیت های متنوع حفاظتی، پژوهشی و آموزشی تلاش می‌کند تا به بهانه‌های مختلف به این موضوع پرداخته و جدیدترین یافته های پژوهشی و آموزشی را با تمامی گروه های فعال در سازمان خود به اشتراک گذارد.

ما معتقدیم اعضای موظف و داوطلب این سازمان هر یک به منزله رسانه ای در جامعه هستند که یکی از بزرگترین سرمایه‌های آموزشی مجموعه به حساب می آیند.
چند سال اخیر با توجه به برگزاری جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی توسط انجمن، بخش آموزش و مشارکت های مردمی نشستی آموزشی برای آموزشگران خود و داوطلبان برگزار می‌کند. امسال نیز هم زمان با نهمین سال برگزاری جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی، این جلسه به مدت 3 ساعت با حضور 30 نفر از اعضا در 28 مردادماه در دفتر انجمن برگزار شد که علاوه بر اعضاء قدیم و آموزشگران جدید، عوامل اجرایی جشنواره روز ملی یوزپلنگ نیز شرکت داشتند.
در بخش نخست این نشست ارائه هایی با موضوع معرفی ساختار فعلی و فعالیتهای عمومی انجمن، تاریخچه روز ملی یوزپلنگ ایرانی، شرح فعالیتهای فعلی و برنامه های آینده برای گونه یوزپلنگ برای شرکت کنندگان انجام گرفت. سپس در کارگاهی با کمک آموزشگران با تجربه تر، شرکت‌کنندگان در گروه های چهار نفره به سوال‌های تحلیلی-آموزشی در رابطه با موضوع حفاظت به ویژه گونه یوزپلنگ پاسخ داده و در انتها پاسخ‌های گروه خود را برای دیگر شرکت‌کنندگان شرح دادند.
بخش آموزش و مشارکت های مردمی انجمن یوزپلنگ ایرانی امیدوار است بتواند در نهمین جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی را که در تاریخ 5 و 6 شهریورماه در پارک ملت تهران برگزار می‌شود با بیشترین توان آموزشی و علمی پاسخگوی سوالات شهروندان عزیز بازدیدکننده در این جشنواره باشد.