نشست و کارگاه آموزشی «مفاهیم پایه محیط زیست و ضرورت حفاظت از یوزپلنگ ایرانی» ویژه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بانک تجارت برگزار شد.

photo_2017-05-30_23-07-31

در این برنامه آموزشی ۴ ساعته دانشجویان با انجام فعالیت‌های کارگاهی، گفتگو، تحلیل و مشاهده فیلم با گونه‌های جانوری در حال انقراض ایران، نیازهای زیستی و عوامل تهدید برخی گونه‌ها به ویژه یوزپلنگ و هم چنین عوامل موثر بر غنای تنوع‌زیستی آشنا شدند.

photo_2017-05-30_23-07-27
خوشبختانه این  کارگاه مورد  استقبال دانشجویان و همچنین کارمندان و اساتید این دانشکده قرار گرفت. انجمن یوزپلنگ ایرانی امیدوار است بتواند این برنامه آموزشی را در دیگر مراکز آموزشی تهران و شهرستان ها اجرا نماید.

photo_2017-05-30_23-07-23