بیش از یک سال از اولین اجرای نمایش «دردسرهای یوزپلنگی» می‌گذرد. نمایشی نیمه عروسکی که تاکنون بیش از 40 اجرا در روستاها و شهرهای مختلف ایران داشته است و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

انجمن یوزپلنگ ایرانی با توجه به بازخوردهای مثبت دریافت شده از اجرای نمایش یوزپلنگ، تصمیم گرفت به سراغ دیگر گوشتخوار در معرض خطر انقراض ایران، پلنگ ایرانی، برود. دو سوم جمعيت پلنگ ايرانی که در غرب آسياست، در ايران زندگی می‌کند و ايران مهمترين سنگرگاه این جانور در دنياست. متاسفانه در ايران ساليانه حداقل 30 تا 50 پلنگ توسط انسان کشته می‌شوند (اين مسئله درحالی است که تعداد بيشتری کشته شده و گزارش نمی‌شوند). به عبارت ديگر، هر هفته حداقل يک پلنگ در ايران به دلیل ترس از آسیب به دام‌های اهلی، ترس از آسیب به انسان، قدرت‌نمایی، فروش پوست و غیره از پا در می‌آید. پایه بسیاری از این کشتارها ناآگاهی است و لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی برای جوامع انسانی نزدیک به محل زندگی پلنگ ایرانی بیش از پیش احساس می‌شود.

یکی از شیوه‌های آموزشی جذاب و تاثیرگذار در زمینه محیط‌زیست و تنوع زیستی شیوه نمایش است. در کنار اجرای نمایش می‌توان با پخش فیلم، اجرای مسابقه، انجام بازی، توزیع بروشورها و پوسترهای آموزشی و انجام گفتگوهای گروهی میان محیط‌بانان و مردم محلی به غنای آموزشی کمک نمود. طراحی نمایش «پلنگ ایرانی» از ابتدای تابستان امسال آغاز شده است و امیدواریم اولین اجراهای خود را در مهر ماه امسال، در چهار روستای استان لرستان به انجام رساند. لازم به ذکر است که يک فيلم آموزشی با نام “پلنگ شکوه کوهستان” توسط تيم آموزشی انجمن طراحی و توليد شده است که به عنوان يک ابزار آموزشی تأثيرگذار درکنار تئاتر در گردهمايی های جوامع محلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.