بازارچه “نوروز با یوز”، یک بازارچه حمایتی است که عواید آن صرف فعالیت های انجمن یوزپلنگ ایرانی خواهد شد. شما با شرکت در این برنامه، ما را در حفاظت از اين دونده زیبا یاری می کنید.


انجمن یوزپلنگ ایرانی، یک تشکل مردم نهاد محیط زیستی و غیر انتفاعی است که بیش از یک دهه با هدف حفاظت و حمایت از آخرین بازمانده های یوزپلنگ های ایران شروع به کار کرده است و هزینه فعالیت های خود را عمدتا از طریق کمک های مردمی تامین می کند. این انجمن تلاش می کند با با پژوهش در زيستگاه های يوزپلنگ، انجام فعالیت های آموزشی در شهرها و روستاهای اطراف زیستگاه ها و همچنین تهیه فیلم های آموزشی، به حفظ سریعترین دونده جهان کمک کند.


آخرين بازمانده های يوزپلنگ آسيايي، تنها در کشور ما ايران باقی مانده اند و متاسفانه در ايران هم در حال انقراض هستند. اکنون سرنوشت یوزپلنگ آسيایی در دست ما ایرانیان است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت همه ماست. چشم به راه حضور گرم شما در بازارچه نوروزی یوزپلنگ ها هستیم.

 


مکان: تهران، شهرک قدس (شهرک غرب)، خيابان هرمزان، مجتمع هرمزان، سالن اجتماعات برج 12

زمان: پنجشنبه و جمعه 24 و 25 اسفند 1391، ساعت 9 صبح تا9  شب

درصورت تمایل به همکاری در اجرای بازارچه و یا دریافت پوستر می توانید با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

09352543464 خانم یاسمن حسن بیگی؛ دبیر اجرایی بازارچه

09302450054 آقای مرتضی پورمیرزای؛ مسئول روابط عمومی