مردم اطراف زیستگاه ها بدون شک یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل در حفاظت حیات وحش هستند. از طرفی فرصتی مانند نوروز، زمان مناسبی برای آشنایی مردم و فرهنگ سازی حیات وحش است.
در تعطیلات نوروز امسال مردم بومی و میهمانان شهرستان درگز در استان خراسان رضوی این بار با عکس های بزرگی از پلنگ و معرفی این گونه مواجه شدند.
اعضای تیم پروژه پلنگ شمال شرقی ایران با همراهی علاقمندان بومی، پیش از نوروز اقدام به نصب بنر های تبلیغاتی با عکس پلنگ های پارک ملی تندوره و نوشته هایی آموزشی بر روی آن کردند تا مردم درگز و روستاهای اطراف سالی پلنگی را شروع کنند.

عکس ها از: کاوه حب علی