با همکاری تعدادی از خیرین و علاقمندان، یکی از چشمه های مهم در پارک ملی سالوک مرمت و احیا شد. تخت نی یکی از مهمترین چشمه های موجود در ارتفاعات سالوک است که مأمن انواع جانوران مانند قوچ و میش و پلنگ می باشد. با این حال، خشکسالی های پی در پی باعث شده بود که سطح آب در این چشمه افت نموده و در نهایت از اواسط تابستان این چشمه قابلیت تأمین آب را برای آبشخورهای پیرامون از دست داد. درنتیجه حیات وحش برای تأمین آب موردنیاز خود به مناطق حاشیه ای و حتی باغهای اطراف منطقه پناه برده و همین امر کنترل آنها را دشوار می کرد.
انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری گروهی از طبیعت دوستان مشهد، بخصوص آقای داوود ظریف اقدام به جمع آوری کمک های مالی برای احیا و بهسازی این منبع آبی استراتژیک در پارک ملی سالوک کرده و خوشبختانه با تلاش محیط بانان منطقه و اداره حفاظت محیط زیست اسفراین، باردیگر این چشمه برای استفاده حیات وحش آماده شد. خوشبختانه با بارندگی های اخیر باعث تأمین آب کافی در منطقه شده است، لیکن با بهسازی چشمه مذکور امید است که در فصول گرم سال آینده مشکلی برای تأمین آب وجود نداشته باشد.