هفتمین سمینار حیات وحش در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی با حضور حدود 35 نفر از کارشناسان و علاقمندان به محیط زیست در تاریخ 15/2/1392 برگزار گردید. پروانه ها و آثار تخریب محیط زیست بر آنها و شبیه سازی زیستگاه مطلوب یک گونه پرنده (دارخزک گلو سفید) دو موضوعی بود که نتایج آنها ارائه گردید.

مهندس علیرضا نادری نویسنده ی کتاب پروانه های ایران در ابتدا مختصری در مورد تنوع پروانه های ایران صحبت کردند. اینکه ما در ایران حدود400گونه پروانه داریم که از این تعداد 70 گونه آنها تنها در ایران یافت می شوند. در مقایسه با اروپا که فقط دارای 50 گونه پروانه می باشد، میتوانیم به تنوع بالای این حشرات در ایران پی ببریم. ولی متاسفانه چرای بی رویه ی دام ها و از بین رفتن گیاهانی که محل تغذیه و زندگی پروانه ها هستند، باعث نابودی بسیاری از آنها شده است.

به گفته ی ایشان چرای بی رویه ی دام مهمترین نقش را در تخریب زیستگاه های پروانه ها بازی می کند که می توان با صنعتی کردن دامداری ها جلوی این تخریب ها را گرفت.

در بخش دوم آقای دکتر علیزاده نتایج مطالعه ی خود را روی یک گونه پرنده به نام دارخزک گلو سفید که در استرالیا زندگی می کند را ارائه کردند. در این تحقیق چهار متغیر تأثیر گذار  بر زیستگاه این پرنده در نظر گرفته شده و با آن مدلسازی انجام گرفته است. این 4 متغیر، فاصله از دریا، فاصله از شهر، سیمای منظر و پوشش گیاهی بوده است. در خروجی مدل این نتیجه بدست آمد که متغیر فاصله از دریا نسبت به سه متغیر دیگر نقش کمتری را در مطلوبیت زیستگاه بازی می کند. با اطلاع از متغیر های تأثیر گذار بر زیستگاه می توان مدیریت و حفاظت مفیدی بر زیستگاه گونه اعمال کرد.

این نشست در ساعت 19 به پایان خود رسید. این سمینارها به صورت ماهیانه توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت خبری زیست بوم برگزار می گردد.

 

IMG_5657.JPG

IMG_5659.JPG

IMG_5661.JPG