هفدهمین سمینار حیات وحش در روز چهارشنبه 6 شهریور ماه با محوریت کنترل اثرات جاده¬ها بر حیات-وحش، توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی برگزار گردید. در این سمینار 30 نفر از علاقمندان و کارشناسان محیط-زیست شرکت نمودند.
در بخش اول آقای علیرضا محمدی به موضوع « جاده¬ها تهدیدی برای حیات وحش با مطالعه موردی جاده ی کالمند- بهادران» پرداختند. ابتدا از تاثیر جاده ها بر حیات¬وحش صحبت شد مانند تکه تکه شدن زیستگاه¬ها، تغییر در رفتار حیوانات، تغییر در محیط طبیعی و… و در ادامه راهکارهای کاهش تلفات همچون استفاده از تابلوهای اخطار دهنده، گذرگاه¬های عبور حیات¬وحش، فنس کشی و… ارائه شد. مطالعه موردی این پژوهش در جاده کالمند- بهادران، جاده ترانزیتی که از یزد به کرمان می رود انجام شده است و طی این سالها تلفات زیادی از حیات¬وحش در این جاده رخ داده است. گونه¬های یوزپلنگ، آهو و کفتار راه راه بیشترین تصادف را در این مسیر داشته¬اند که طی این مطالعه چهار نقطه داغ در جاده بدست آمده است که به معنی پرخطرترین نقاط این می باشد. استفاده از روش هایی مانند نصب تابلوهای اخطار دهنده که طراحی آنها براساس سرعت اتومبیل ها باشد و یا ایجاد زیر گذر و آب گذرهای استاندارد برای این جاده، همچنین ایجاد شبکه پایش جاده-ای و ثبت منظم اطلاعات تصادفات جاده ای حیات¬وحش پیشنهاد شده است.
تصادفات حیات¬¬وحش در جاده¬ها در پارک ملی گلستان بسیار خودنمایی می¬کند به طوری که این روزها به یک معضل تبدیل گشته است. آقای محمدعلی اسفندیاری در راستای همین اهمیت، پژوهشی با موضوع «تعیین نقاط حساس تلفات جاده¬ای پستانداران پارک ملی گلستان» انجام داده¬اند که براساس اطلاعات موجود در رابطه با تلفات رخ داده در آن منطقه، نقاط حساس و پرخطر جاده عبوری از میان پارک بدست آمده است. متاسفانه پستانداران به دلایل مختلفی مانند تامین غذا، جذب شدن به نور ماشین ها و… جذب جاده ها می شوند که برای کاهش تلفات ناشی از آن در پارک ملی گلستان با توجه به نقاط پرخطر بدست آمده که اکثر آنها در تفرجگاه آبشار و گلشن، منطقه گلستان،تنگه گل و میرزابایلو بوده است، راهکارهای زیر پیشنهاد گردید:
جابجایی جاده میانی پارک ملی گلستان، طراحی و احداث روگذر و زیرگذر، محدودیت¬های راهنمایی و رانندگی، تجدید نظر در احداث دیواره بتنی رودخانه پارک، استفاده از روشهای نوین برای کاهش سرعت خودرو، بهسازی پل های موجود، نصب تابلوهای اخطار دهنده در فاصله حداقل 500 متر مانده به محل های حادثه خیز و چندین پیشنهاد دیگر.
این نشست ها با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت زیست بوم در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی برگزار می گردد.