طی بررسی های انجام شده در قالب برنامه پایش یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت، تصاویر متعددی از انواع گونه های جانوری پیرامون فنس کوشکی (یوز درحال نیمه اسارت) گرفته شد که بسیار جالب می باشد.
قابل توجه ترین مورد، مربوط به دو یوز بالغی است که به کرات دراطراف فنس کوشکی در تردد هستند. بررسی خالها نشان می دهد یکی از یوزها، فرد بالغ جدیدی است که تابستان امسال در منطقه شناسایی شده و دیگری یکی از توله های به دنیا آمده در این منطقه می باشد که به سن بلوغ رسیده است. از سایر گونه ها باید به کفتار، گرگ، روباه، خرگوش و آهو اشاره کرد که همگی اطراف کوشکی در تردد هستند. سومین دور برنامه پایش یوز در میاندشت توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره محیط زیست شهرستان جاجرم با ثبت و شناسایی 4 فرد یوز به پایان رسید.