تعارض حیات‌وحش در طارم سفلی
مصاحبه با مردم محلی طارم سفلی

تفاهم‌نامه همکاری فیمابین اداره‌کل حفاظت محیط زیست قزوین و انجمن یوزپلنگ ایرانی جهت بررسی تعارضات حیات‌وحش و انسان در منطقه طارم سفلی قزوین منعقد شد.
شناسایی راهکارهای کاهش تعارضات حیات وحش به انسان و ارائه روشهای مدیریتی در استان قزوین هدف این تفاهمنامه خواهد بود.
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، مهران شنتیایی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: با توجه به افزایش تعارضات انسان و حیات وحش و لزوم بکارگیری اقدامات پیشگیرانه و کنترلی هدفمند و موثر به منظور کاهش این تعارضات، تفاهم نامه همکاری فیما بین اداره‌کل حفاظت محیط زیست قزوین و انجمن یوزپلنگ ایرانی منعقد شد.

انعقاد قرارداد همکاری میان انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل محیط‌زیست قزوینوی تصریح کرد: در اجرای این تفاهم نامه از ظرفیت علمی و اجرایی انجمن یوزپلنگ ایرانی در بررسی تعارض انسان و حیات وحش در منطقه حفاظت شده طارم سفلی و ارائه راهکارهای لازم جهت حل این مشکل استفاده می‌شود.
شنتیایی ادامه داد: شناسایی نوع و اثر تعارضات گونه‌ها با انسان در منطقه، تعیین دلایل تعارض گونه های ذکر شده با فعالیت های انسانی، تعیین اولویت میزان خسارت توسط حیات وحش به انسان، شناسایی راهکارهای کاهش تعارضات و ارائه راهکارهای مدیریتی و پیشنهاد روش اجرایی برای حل تعارضات منطقه به کمک جوامع محلی از جمله اهداف فعالیت های انجمن در منطقه حفاظت شده طارم سفلی در سال 1400 خواهد بود.
گفتنی است: منطقه حفاظت شده طارم سفلی با مساحت 48220 هکتار در شمال غربی استان قزوین واقع شده است. یکی از زیستگاههای خوب پلنگ ایرانی بوده و جمعیت این گونه در منطقه قابل توجه است. کل و بز وحشی، خرس قهوه‌ای و سیاهگوش از دیگر گونه‌های شاخص منطقه هستند.