ویدیو: گوشه‌ای ‌از ‌تجربیات کشور آفریقای‌جنوبی در حوزه بازوحشی یوزپلنگ

0
1309

کارشناسان انجمن یوزپلنگ ‌ایرانی شهریور ماه سال گذشته(۱۳۹۸) سفری به کشور آفریقای جنوبی داشتند تا از نزدیک با تجربیات آن کشور در حوزه تکثیر در شرایط نیمه‌طبیعی یوزپلنگ آشنا شوند. در این سفر که توسط مشاوران انجمن در این کشور برنامه ریزی شده بود، از مناطقی که پوششی مشابه زیستگاه‌های کشور ما داشتند، بازدید انجام گرفت. یکی از این مناطق برنامه‌ای جهت بازوحشی سازی یوزپلنگ‌های متولد شده در اسارت داشت و چکیده مصاحبه با ایشان جهت شفاف‌سازی در خصوص روش مد نظر انجمن یوزپلنگ ایرانی در مسیر آینده تکثیر یوزپلنگ در شرایط نیمه طبیعی منتشر می‌شود. سرمحیط‌بان این منطقه، CF Truter در خصوص فعالیت‌های خود در این زمینه توضیح می‌دهد.

 

در این ویدیو با تجربیات یکی از ذخیره‌گاه‌ها در بازوحشی‌سازی یوزپلنگ آشنا می‌شوید.
برنامه ای که به صورت مشترک توسط موسسه‌های Ashia و Endangered Wildlife Trust در ذخیره‌گاه حیات‌وحش Kuzuku انجام می‌گیرد. در این برنامه، یوزپلنگ‌های بزرگ شده در طبیعت، توسط محیط‌بانان و کارشناسان بازوحشی شده و آماده بازگشت به طبیعت وحشی می‌شوند.